67 288 180
67 288 180

Drošības pasākumi Covid-19 izplatības laikā

Lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību un pasargātu mūsu pacientu, viņu tuvinieku un klīnikas personāla veselību, lūdzam visiem apmeklētājiem būt atbildīgiem un stingri ievērot piesardzības pasākumus! Šī brīža noteikumi:

  • Ienākšana un uzturēšanās klīnikā tikai sejas aizsargmaskās;
  • Ierašanās klīnikā notiek norādītajā laikā un bez pavadošajām personām, ja vien tas nav nepieciešams medicīnisku apsvērumu dēļ;
  • Pirms došanās uz vizīti tiks attālināti mērīta ķermeņa temperatūra;
  • Atrodoties klīnikā ir jāievēro 2m princips.

Lūdzam būt atbildīgiem un ievērot Veselības ministrijas instrukcijas par rīcību Covid-19 izplatības laikā, t.sk. neapmeklēt klīniku, ja ir elpceļu saslimšanas pazīmes, ja pēdējo 14 dienu laikā esiet atradies ārpus valsts robežām, ja esiet bijis tiešā saskarē ar Covid-19 slimnieku, ja ir aizdomas par inficēšanos ar Covid-19, u.c. gadījumos.

Pacienti tiek nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī klīnikā ir iespējams iegādāties sejas maskas. Visās telpās ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi un regulāri tiek veikta virsmu dezinfekcija. Darbinieki lieto sejas maskas, kā arī cimdus pēc nepieciešamības.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par savu un apkārtējo veselību!
Informācija aktualizēta 2020. gada oktobrī.

Atnāc uz konsultāciju, mēs pastāstīsim vairāk

Piesakies konsultācijai