67 288 180
RU LV EN
67 288 180

Privātuma politika

Klīnikai rūp Jūsu privātums

SIA “AJKC”, reģistrācijas numurs: 40003581099, kas uztur Dr. Lūkina acu klīniku, (turpmāk – Klīnika) pamatdarbība ir redzes korekcijas operācijas, kuras tiek veiktas ar LASIK metodi. Šāda operācija ļauj ātri atbrīvoties no briļļu vai kontaktlēcu lietošanas nepieciešamības cilvēkiem ar tuvredzību, tālredzību un astigmātismu. Klīnika ir uzskatāma par Pārzini attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Klīnika izmanto Jūsu personisko informāciju.
Klīnikas mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Klīnikai savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu.

Klīnika veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Klīnikas iekšējām kārtībām. Klīnikai ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību, apstrādājot Jūsu personas datus.
Klīnika ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko Klīnika dara.

Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus personas datus Klīnika var iegūt par Jums, kā Klīnika tos izmantos, kādas ir Jūsu tiesības un to, kā Jūs varat sazināties ar Klīniku. Klīnikai var būt nepieciešamība aktualizēt Privātuma politiku. Klīnikas vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

  • Drošība
  • Kvalitāte
  • Uzticamība
  • Efektivitāte

Kam tiek nodoti personas dati?

Jūsu personas dati ir drošībā, un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām. Izņēmuma gadījumos personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos un apjomā.

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, SIA AJKC izmanto sekojošus mobilo operatoru tālruņa numurus klientu informēšanas nolūkos: 23230357, 26226905, 29512847 un Acuklinika.

 

Klīnika izmanto informācijas sistēmu “Ārsta birojs”. Sistēmas “Ārsta Birojs” izstrādātājs un uzturētājs ir SIA “Meditec”, reģistrācijas numurs: 40003428044, kas ir viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādē veselības aprūpes nozarē. Proti, SIA “Meditec” ir informācija sistēmas īpašnieks, kas vienlaikus nodrošina tehnisku atbalstu gadījumos, ja sistēmā ir tehniskas kļūdas. Klīnikas tiesības izmanot sistēmu “Ārsta Birojs”, kā arī personas datu aizsardzības aspekti ir reglamentēti ar līgumu, kas noslēgts ar SIA “Meditec”. Šī informācijas sistēma nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu no reģistratūras līdz speciālistu kabinetiem, kā arī tajā tiek veikta klientu reģistrācija un administrēti maksājumi. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi šajā sistēmā, klients var iegūt:
a) savā līgumā, kas noslēgts ar Klīniku;
b) rakstot mums uz info@acuklinika.lv.

 

Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas.

Kādus personas datus Klīnika apstrādā un citi svarīgi jautājumi

Nolūks:

Iesūtīto jautājumu, ierosinājumu, sūdzību un citas informācijas apkopošana un apstrāde, lai sagatavotu atbildes un nodrošinātu komunikāciju ar adresātu. Komunikācija var notikt, izmantojot mājaslapā pieejamo kontaktforumu vai brīvā formā.

 

Personas datu kategorijas:

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, cita personīgā informācija, kas ietverta jautājumā, ierosinājumā vai sūdzībā.

 

Tiesiskais pamats:

Datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju Klīnikai.

 

Nolūks:

Iesūtīto pieteikumu uz konsultācijām apstrāde, lai organizētu vizīti un sniegtu konsultāciju. Konsultāciju organizācija var notikt, izmantojot mājaslapā pieejamo kontaktforumu, telefoniski vai citā formā.

 

Personas datu kategorijas:

Vārds, uzvārds, personas kods, vizītes laiks, konsultācijas laikā sniegtā informācija, rekomendācijas u.c..

 

Tiesiskais pamats:

Ar saskaņotām darbībām noslēgts līgums, jo persona sniedz vajadzīgo informāciju konsultācijas organizācijai, ierodas uz vizīti un veic apmaksu saskaņā ar cenrādi.

 

Nolūks:

Lai nodrošinātu augstas klases redzes korekcijas u.c. pakalpojumus.

 

Personas datu kategorijas:

Veselības dati atbilstoši katras personas situācijai un veiktajai manipulācijai: diagnožu rezultāti, pacienta lieta, kurā fiksēts veiktais ārstniecības pakalpojums u.tml., izrakstītie medikamenti, rekomendācijas u.c.

 

Tiesiskais pamats:

Saskaņā ar klientu noslēgto līgumu un normatīvo aktu prasībām.

 

Nolūks:

Lai administrētu norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un ievērotu normatīvā regulējuma prasības par grāmatvedību.

 

Personas datu kategorijas:

Vārds, uzvārds, bankas konts, maksājuma informācija.

 

Tiesiskais pamats:

Saskaņā ar klientu noslēgto līgumu un normatīvā regulējuma prasībām.

 

Nolūks:

Medicīniskās dokumentācijas, izejošās un ienākošās korespondences, līgumu u.tml. uzskaite un glabāšana.

 

Personas datu kategorijas:

Medicīniskā dokumentācija, korespondence, līgumi, kas satur personas datus.

 

Tiesiskais pamats:

Atkarībā no dokumentācijas tipa tā var tikt glabāta, lai īstenotu savas leģitīmās intereses, piemēram, aizstāvētu intereses tiesā, ievērotu normatīvo aktu prasības, piemēram, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” u.tml. .

 

Nolūks:

Klientu atsauksmes var tikt publiskotas, lai veicinātu Klīnikas atpazīstamību un dalītos ar citu klientu pieredzi.

 

Personas datu kategorijas:

Personas vārds, atsauksme, kas var saturēt informāciju par veikto procedūru un pieredzi.

 

Tiesiskais pamats:

Piekrišana. Datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju Klīnikai.

 

Nolūks:

Mārketinga un sabiedrības informēšanas nolūkā var tikt sagatavoti ieraksti par Klīnikas organizētajiem vai sponsorētiem pasākumiem un aktivitātēm. Ieraksti tiek publicēti Klīnikas mājaslapā un/vai sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.

 

Personas datu kategorijas:

Klīnikas sagatavotie ieraksti var ietvert pasākumu dalībnieku un/vai apmeklētāju fotogrāfijas, vārdus, uzvārdus u.tml..

 

Tiesiskais pamats:

Leģitīmā interese – sabiebrības informēšana par Klīnikas darbību.

 

Nolūks:

Mārketinga un sabiedrības informēšanas nolūkā var tikt organizēti konkursi, kuru rezultāti tiek publicēti.

 

Personas datu kategorijas:

Piemēram, konkursa dalībnieku un/vai uzvarētāju fotogrāfijas, vārdi, uzvārdi u.c. informācija atbilstoši konkursa nolikumam/noteikumiem.

 

Tiesiskais pamats:

Dalībnieku piekrišana, piedaloties konkursā.

 

Nolūks:

Klientu un citu interesentu informēšana par mūsu jaunumiem, atlaidēm u.tml. .

 

Personas datu kategorijas:

E-pasts un/vai tālrunis (pēc izvēles), vārds, uzvārds.

 

Tiesiskais pamats:

Piekrišana. Jūs varat atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas jebkurā laikā, nospiežot attiecīgo saiti e-pastā vai rakstot mums informatīvo e-pastu.

 

Nolūks:

Klīnika veic videonovērošanu, apstrādājot datu subjektu personas datus, kad tie atrodas Klīnikā, lai garantētu drošību un nodrošinātu īpašuma aizsardzību. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Klīnika ir uzstādījusi brīdinājuma zīmes par videonovērošanu. Videonovērošana netiek veikta telpās, kur tiek sagaidīts paaugstināts privātums, piemēram, izmeklēšanas un operāciju telpās. 

 

Personas datu kategorijas:

Videouzņēmums.

 

Tiesiskais pamats:

Klīnikas darbinieku un apmeklētāju vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība, kā arī Klīnikas likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību.

 

Nolūks:

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot mūsu mājaslapu. Sīkdatnes “atceras” apmeklētāju pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo interneta vietnes lietošanas ērtumu. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

 

Personas datu kategorijas:

Sīkdatnes.

 

Tiesiskais pamats:

Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga lietotāja piekrišana. Attiecībā uz pārejām sīkdatnēm mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

 

Jūs kā datu subjekts

Klīnika iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums kā datu subjektiem, piemēram:
• pierakstoties uz konsultācijām;
• saņemot un izskatot iesūtītos jautājumus, priekšlikumus un sūdzības;
• iesūtot personas datus dalībai konkursā u.c.

 

Tiek radīti procesa rezultātā


• personas dati tiek radīti pakalpojuma sniegšanas gaitā, piemēram, diagnostika;
• apmeklējot Klīnikas telpas (videonovērošana);
• sīkdatnes.

Personas dati tiek glabāti līdz:


• ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);
• ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;
• noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.


Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par 30 dienām. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.
Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Klīnikas likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā. Sniedzot ārstniecības pakalpojumus, mēs ievērojam speciālos normatīvos aktus, kas nosaka mūsu pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju, lūdzam sazināties ar mums.
Kad šis periods ir beidzies, Klīnika drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Jūsu medicīniskajiem ierakstiem un tajos ietvertajai informācijai nevar piekļūt ārstniecības procesā neiesaistītas personas. Jūsu medicīniskos ierakstus un tajos ietverto informāciju uzglabā atsevišķā slēdzamā telpā vai slēdzamos skapjos, kas nodrošināti pret ārstniecības procesā neiesaistītu personu piekļūšanu. Telpas vai skapju atslēgas glabā atbildīgā persona.
Klīnika nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Klīnika pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu.
Tomēr Klīnika rekomendē Jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Klīnika nav atbildīga par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.
Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Klīnika rakstveida iesniegumu: klātienē Klīnikas telpās Marijas ielā 13-1, Rīgā, LV-1050 (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz info@acuklinika.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas Klīnika Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.


Piekļuve personas datiem


Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Klīnikas, vai tā apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.


Personas datu labošana


Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Klīnikai to labot.


Piekrišanas atsaukšana


Ciktāl Klīnika apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Klīnika pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Klīnika ir veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.


Dzēšana


Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Klīnikai dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, Klīnika tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.


Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi


Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Klīnikai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma.


Datu pārnesamība


Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis Klīnikai, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.


Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā


Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar Klīniku jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Klīniku.


Klīnikas kontaktinformācija


Adrese: Marijas ielā 13-1, Rīga, Latvija, LV-1050
Reģistrācijas numurs: 40003581099
E-pasts: info@acuklinika.lv
Informatīvais tālrunis: +371 67 288 180

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija


E-pasts: info@acuklinika.lv ar norādi “datu aizsardzības speciālistam”

 

Versija 1.0

Atnāc uz konsultāciju, mēs pastāstīsim vairāk

Piesakies konsultācijai